Αναλυτικά Στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑΜΑΙΝΟΣ ΤΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ141542147000
ΕΔΡΑΕΔΕΣΣΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΘ.ΣΤΟΓΙΟΥ 18, Τ.Κ. 58200, ΕΔΕΣΣΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ195.000,00€
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 1ΜΑΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ και της ΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 1ΝΗΣΙ 0, Τ.Κ. 58200, ΕΔΕΣΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΟΧΙ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 2ΚΑΡΥΔΙΑ 0, ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΟΧΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1ΜΑΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ και της ΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΟΧΙ