Μάινος Τρ. Ευάγγελος

Το ξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει την αποτελεσματική καταπολέμηση εντόμων τρωκτικών και παθογόνων, σε οποιοδήποτε χώρο κοινόχρηστο – οικία καθώς και επαγγελματικό, με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Contact

Ελάτε να μας γνωρίσετε...